siya po ang gusto kong matanggap sa darating na Birthday ko. :)) 

siya po ang gusto kong matanggap sa darating na Birthday ko. :))